Arbetstips


 

Vid arbete på mörka arbetsplatser
Passet har belysta högprecisionslibeller.

Vid regling i vindsvåningar med brutet tak
Ställ passet på plats och i lod, drag sedan upp måttstocken mot taket och lås. Beräkna taklutning och kapa regeln. Passar direkt.

Vid kapning av list, bräda eller regel för viss längd
Mät upp längden med måttstocken. Lås den. Placera sedan stoppklacken i passets nederdel mot t ex regelns ena sida. Märk sedan med stålritsen i måttstockens överdel. Passar direkt.

Vid förändring av takets nivå när golvet är i våg
Sätt en penna i måttstockens överdel, ställ sedan in önskad takhöjd och märk runt rummet.

Vid arbete med plåtreglar
Fäst fast golvskenan. Fixera sedan passet i skenan med det vändbara beslaget, placera takregelbeslaget i måttstockens topp, tryck upp takskenan och lås fast den (använd fjädringen). Justera sedan in skenan på rätt plats.

Sätt metallregeln på plats 
När du arbetar med reglar av stål eller annan metall, t ex till en ny mellanvägg, kan det vara knepigt att få de lodräta på plats mellan de vågräta. Det går betydligt lättare om du först klipper av ändarna en aning, men klipp endast en trekant på ca 1 cm på vardera sidan. Sedan reser du den genom att fälla upp den från sidan. Därefter är det lätt att vrida den och skjuta in den på plats.